top of page
C8ACE479-2D01-4950-85D0-12BFC3722D04_1_2

W dniu 21 września 2020 r. we Lwowie odbył się XII Zjazd Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej. Z powodu pandemii COVID-19 Zjazd przeprowadzono online z pomocą platformy Zoom.

 

Tradycyjnie w ramach Zjazdu odbyła się międzynarodowa konferencja „1920–2020. Stulecie wojny polsko-bolszewickiej. Niepodległość: polityka-literatura-sztuka”, poświęcona zbrojnej walce Polaków i Ukraińców o suwerenność i państwowość, a także naukowym, kulturalnym, religijnym aspektom rozwoju odrodzonych Polski, Ukrainy, Litwy, Czechosłowacji.

Więcej

Zjazdy Klubu Wschodniej Szkoły Letniej

01

Warszawa
Uniwersytet Warszawski
2000

02

Brno
Uniwersytet im. Masaryka
2002

03

Warszawa
Uniwersytet Warszawski
2004

04

Kaunas
Uniwersytet Witolda Wielkiego
2005

05

Kijów
Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska
2007

06

Iwano-Frankowsk (Jaremcze)
Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka
2008

07

Warszawa
Uniwersytet Warszawski
2010

08

Praga
Instytut Historii AN w Pradze i Uniwersytet im. Masaryka w Brnie
2013

09

Warszawa
Uniwersytet Warszawski
2015

10

Odessa
Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa
2017

11

Wilno
Uniwersytet M. Römera
2018

12

Lwów
Muzeum Historii Lwowa
2020
bottom of page